Ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Ομίλου, για εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η STATIRAS property, κινείται μεμονωμένα ή συνδυαστικά σε τρείς άξονες:

REAL ESTATE

 • Μισθώσεις ακινήτων
 • Αγοροπωλησίες ακινήτων
 • Αγοροπωλησίες οικοπέδων
 • Περιοδικές μισθώσεις
 • Νομική και λογιστική υποστήριξη

PROPERTY INVESTMENT

 • Εύρεση επενδυτικών ακινήτων
 • Πρόταση επένδυσης και φορολογικός μηχανισμός, προσαρμοσμένος στο μοντέλο επένδυσης
 • Υλοποίηση επένδυσης  με πλήρη νομική, συμβολαιογραφική, λογιστική-φοροτεχνική, τεχνική υποστήριξη
 • Επενδύσεις κατοίκων εξωτερικού και τρίτων χωρών
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών έκδοσης VISA, άδειας παραμονής, έκδοσης ΑΦΜ κ.α.

FACILITIES MANAGEMENT

 • Υπηρεσίες Φύλαξης
 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Λογιστική υποστήριξη
 • Φοροτεχνική υποστήριξη
 • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου
 • Βιολογικοί καθαρισμοί με Πιστοποιητικά ποιότητας και προστασίας περιβάλλοντος
 • Απεντομώσεις -Μυοκτονίες
 • Καθαρισμοί εξωτερικών επιφανιών
 • Συντηρήσεις εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών-υδραυλικών-ενέργειας)
 • Αρχιτεκτονική τοπίου (Κήπους, κηπάρια, ακάλυπτους)
 • Ανακαινίσεις
 • Εύρεση προσωπικού και διαχείριση προσωπικού