Εύρος Τιμών: Από έως

60,000€

τ.μ.: 25

Επαγγελματικοί Χώροι

1 έτος ago

80,000€

Λουτρό: 1τμ: 89

Καταστήματα

Statiras

1 έτος ago

Λουτρό: 1τμ: 89

Καταστήματα

1 έτος ago

15,000€

τμ: 17

Επαγγελματικοί Χώροι

Statiras

1 έτος ago

τμ: 17

Επαγγελματικοί Χώροι

1 έτος ago

1,500€/Ανά μήνα
Κερατσίνι, ΚΕ45

τ.μ.: 700

Επαγγελματικοί Χώροι

Statiras

2 έτη ago

1,500€/Ανά μήνα

τ.μ.: 700

Επαγγελματικοί Χώροι

2 έτη ago

200€/Ανά μήνα
Σύνταγμα, ΧΕ3

τ.μ.: 40

Γραφεία

Statiras

2 έτη ago

200€/Ανά μήνα

τ.μ.: 40

Γραφεία

2 έτη ago

500€/Ανά μήνα
Άγ. Δημήτριος, ΧΕ2

τ.μ.: 130

Καταστήματα

Statiras

2 έτη ago

500€/Ανά μήνα

τ.μ.: 130

Καταστήματα

2 έτη ago

450,000€2,500€/Ανά μήνα
Δάφνη ΚΕ77

Λουτρά: 5τ.μ.: 400

Επαγγελματικοί Χώροι

Statiras

2 έτη ago

450,000€2,500€/Ανά μήνα

Λουτρά: 5τ.μ.: 400

Επαγγελματικοί Χώροι

2 έτη ago