Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – Τι είναι, Πότε είναι υποχρεωτικό

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – Τι είναι, Πότε είναι υποχρεωτικό

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή ενεργειακό πιστοποιητικό :

Κατατάσσει το κτήριο ή τη κτηριακή μονάδα σε ενεργειακή κλάση. Είναι, ουσιαστικά, η απεικόνιση της ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου.

*ως κτηριακή μονάδα ορίζεται το τμήμα, όροφος, η διαμέρισμα εντός κτηρίου, το οποίο έχει σχεδιαστεί ή μετατραπεί ώστε να έχει ξεχωριστή χρήση.

Τι στοιχεία αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης;

Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναγράφονται-μεταξύ άλλων-τα εξής:

– γενικά στοιχεία του κτηρίου (πχ διεύθυνση)

– ο αριθμός εγγραφής του ΠΕΑ, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε κτήριο ή κτηριακή μονάδα

– η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας

– η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας

– η τελική χρήση της ετήσιας κατανάλωσης της ενέργειας

– η πραγματική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας

– ο συνολικός αριθμός των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

– συστάσεις για παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, τις οποίες συντάσσει ο ενεργειακός επιθεωρητής.

– Το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

– Τη περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η έκδοση του ΠΕΑ

Πόση διάρκεια έχει το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) έχει διάρκεια για δέκα (10) έτη. Παρόλα αυτά σε περίπτωση ολικής ανακαίνισης του κτηρίου πριν ολοκληρωθεί η δεκαετία, πρέπει να προχωρήσουμε ξανά σε έκδοση νέου ενεργειακού πιστοποιητικού.

Πότε χρειαζόμαστε να κάνουμε έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού ΠΕΑ;

Χρειάζεται να κάνουμε έκδοση ΠΕΑ για το κτήριο ή τη κτηριακή μονάδα και δεν επηρεάζεται από παράγοντες όπως η οικοδομική άδεια ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Χρειάζεται να προχωρήσουμε στη διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ:

· Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι υπό κατασκευή

· Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι προς πώληση

· Για όλα τα κτήρια ή κτηριακές μονάδες που είναι προς εκμίσθωση

ü Να σημειωθεί εδώ ότι η εξαίρεση των ακινήτων κάτω των 50τμ έχει πάψει να ισχύει από την 1/1/2016. Επομένως, χρειαζόμαστε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για όλα τα ακίνητα ανεξαρτήτως τετραγωνικών.

ü Τα ακίνητα που έχουν χρήση παραθεριστικής κατοικίας ΔΕΝ εξαιρούνται από την υποχρεωτική έκδοση ΠΕΑ.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό για ενοικίαση και πώληση

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) πρέπει να εκδίδεται πριν την μίσθωση του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται σε κάθε μισθωτήριο έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού, η φορολογική αρχή δεν το λαμβάνει υπόψη ως έγκυρο μισθωτήριο. Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός Πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πριν από τη σύναψη του και κατάθεση του επί της φορολογικής αρχής. Κάθε συμβολαιογράφος είναι υποχρεωμένος να αναγράψει στο μισθωτήριο για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου τον αριθμό πρωτοκόλλου ενεργειακό πιστοποιητικού και να επισυνάψει το επίσημο αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε αυτό.

Αν κάνω ανανέωση μισθωτηρίου χρειάζομαι νέα έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

Όχι, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αφορά το κτήριο και όχι τον ιδιοκτήτη. Επομένως, χρειαζόμαστε έκδοση νέου ΠΕΑ μόνο στη περίπτωση που έχουμε σύναψη νέου μισθωτηρίου και όχι στην ανανέωση υπάρχοντος ΠΕΑ.

Αν δεν έχει παρέλθει η δεκαετία ισχύος του ΠΕΑ δεν χρειάζεται να γίνει έκδοση νέου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (πεα). ‘Ετσι, ακόμα και αν αγοράσει κάποιος ένα ακίνητο το οποίο διαθέτει ΠΕΑ με αναγραφόμενο όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη δεν χρειάζεται να γίνει νέα έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού εφόσον δεν έχει παρέλθει η δεκαετία.

Για ποια κτήρια δεν χρειάζεται ενεργειακό πιστοποιητικό;

Δεν είναι απαραίτητη η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για τα κτήρια που έχουν χρήση ως:

1. Βιοτεχνία

2. Βιομηχανία

3. Εργαστηρίου

4. Αγροτική

5. Εργαστηρίου

6. Αποθήκης

7. Στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ)

8. Πρατήρια υγρών καυσίμων

9. Μνημεία

10. Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας

11. Κτήρια με προσωρινή χρήση που δεν ξεπερνάει τα δύο έτη

Γενικά: Δεν χρειάζεται η έκδοση ΠΕΑ για κατηγορίες κτηρίων, στα οποία η κατανάλωση ενέργειας δεν αφορά την άνεση των χρηστών τους και έτσι δεν υπολογίζονται ως κτήρια.

Ποιες είναι οι ενεργειακές κλάσεις του ΠΕΑ;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) οι 9 κατηγορίες που μπορεί να καταταχθεί το κτήριο ή η κτηριακή μονάδα είναι οι εξής:

1. Α+ ( η ανώτερη ενεργειακά κατηγορία)

2. Α

3. Β+

4. Β

5. Γ

6. Δ

7. Ε

8. Ζ

9. Η ( η χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία)

Δικαιολογητικά για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

Για να δούμε ποια δικαιολογητικά θα χρειαστούμε για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού θα πρέπει να ξέρουμε το έτος κατασκευής του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας. Έχουμε διαχωρισμό μεταξύ ακινήτων που έχουν κατασκευαστεί πριν την 14/3/1983 και ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί μετά την 14/3/1983.

Για ακίνητα που έχουν ανεγερθεί πριν το 1983 δικαιολογητικά για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι τα εξής:

Προαιρετικά:

1. Το φύλλο συντήρησης λέβητα

2. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει).

*Να σημειωθεί εδώ ότι για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού δεν είναι απαραίτητη η δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο

Για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού μετά το 1983 χρειαζόμαστε τα εξής:

1. Κάτοψη

2. Το τίτλο ιδιοκτησίας (είτε το συμβόλαιο είτε το Ε9)

3. Παράβολο με κωδικό 8012 (5 Ευρω)

4. Αριθμός οικοδομικής αδείας

Προαιρετικά:

1. Το φύλλο συντήρησης λέβητα

2. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει).

*Να σημειωθεί εδώ ότι για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού δεν είναι απαραίτητη η δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο

Επίσης χρειαζόμαστε για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού:

– Τα γενικά στοιχεία του κτηρίου

– Οδός, αριθμό, περιοχή, Τ.Κ.

– Αρ. ιδιοκτησίας (πχ διαμέρισμα)

– Τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου

– Έτος ολοκλήρωσης της ανέγερσης κτηρίου

– Αιτία έκδοσης ΠΕΑ

– Τα στοιχεία του αρμόδιου επικοινωνίας (ιδιότητα, όνοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας)

– Στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ)

Τι είναι οι συστάσεις που αναγράφονται στο ενεργειακό πιστοποιητικό;

Οι συστάσεις είναι ένας κατάλογος από προτεινόμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Οι συστάσεις αυτές αφορούν την ενεργειακή βελτίωση του κτηρίου και αφορούν τα δομικά στοιχεία του κτηρίου και το σύστημα θέρμανσης. Οι συστάσεις μπορεί να είναι συνδυασμός μέτρων ενεργειακής βελτίωσης που να περιλαμβάνουν αλλαγές και στα δομικά στοιχεία και στο σύστημα θέρμανσης.

Οι συστάσεις πραγματοποιούνται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που πραγματοποιεί την έκδοση ΠΕΑ και θα πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμες.

Να σημειωθεί πως η υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν είναι υποχρεωτική από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελεί η περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να συμμετέχει στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του Εξοικονομώ κατ’οίκον 2018, οπότε και πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να λάβει κάποιος την επιχορήγηση για την ενεργειακή αναβάθμιση.

Πρόστιμα σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργειακό πιστοποιητικό

Η έκδοση και κατοχή ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική. Ως υπόχρεος να κάνει την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού ορίζεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο διαχειριστής του κτηρίου, αφού έχει πάρει εντολή από τους ιδιοκτήτες.

Σε περίπτωση μη κατοχής ενεργειακού πιστοποιητικού ο ιδιοκτήτης μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμα από 1.000 εως 10.000 ευρώ.

 

img

admin

Related posts

Πότε χρειάζεται το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Όλοι όσοι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε κάποια...

Συνεχίστε την ανάγνωση
από admin

Νέες Αντικειμενικές Αξίες – Τί αλλάζει από το 2019

Δεκαεπτά φόροι, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην απόκτηση και την κατοχή ακίνητης περιουσίας αλλάζουν σε 46 μέρες από σήμερα, σε χιλιάδες περιοχές της χώρας. Ο λόγος είναι ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων, οι οποίες προέκυψαν από την «αναπροσαρμογή» της 12ης Ιουνίου 2018.

Συνεχίστε την ανάγνωση
από admin

Διευκρινίσεις για τα ακίνητα και τους ξένους επενδυτές

Με αφορμή τον σάλο που προκάλεσε στην αγορά η είδηση...

Συνεχίστε την ανάγνωση
από admin